A1 Aanbiedingsbrief

METC Brabant ontvangt graag een gedateerde en ondertekende aanbiedingsbrief (digitaal). In deze brief dienen de volgende punten aan orde te komen: 
  • De reden van de indiening; 
  • Om wat voor onderzoek het gaat; 
  • Of het een monocenter of multicenter onderzoek betreft;
  • Of  een proefpersonenverzekering is afgesloten voor de gehele studie of dat een (gemotiveerd) verzoek tot vrijstelling van de proefpersonenverzekering wordt gevraagd; 
  • Of een onderzoekscontract voor deze studie is afgesloten;
  • Waar van toepassing, een factuuradres met een referentie- of kostenplaatsnummer; 
Een Word-template voor de aanbiedingsbrief kunt u hier downloaden.