Aandachtspunten verwerking persoonsgegevens WMO

Presentatie mw. mr. L.F. Markenstein, voorheen werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens en lid METC Brabant
 
Toetsing wmo-plichtig onderzoek
  • gecodeerde gegevens zijn herleidbaar, dus persoonsgegevens à niet te kwalificeren als anoniem (dat bij publicatie van onderzoeksresultaten anonimiteit wordt nagestreefd is een ander verhaal).
  • melding zwangerschap partner van deelnemer, niet zonder haar toestemming!
  • werving van deelnemers: hulpverlener mag uitnodigingsbrief versturen, geen adresgegevens verstrekken aan onderzoeker(-s).
  • werving van deelnemers: contact indien aangegeven wordt dat daarop prijs wordt gesteld; niet: tenzij aangegeven dat daarop geen prijs wordt gesteld.
  • gegevens in onderzoeksdossier apart van gegevens in behandeldossier.
  • toestemming voor informeren van behandelend arts.
  • specificiteit van toestemming voor hergebruik gegevens en/of lichaamsmateriaal (op initiatief van EMA: sharing clinical data)
  • pre-screening van potentiele deelnemers en bewaren van gegevens van degenen die niet voor deelname in aanmerking komen (bv vanwege ontbreken van specifieke gen-mutatie).
  • mogelijke problemen rondom bij overbrengen van persoonsgegevens naar VS of naar landen buiten de EU