Vergadering en beoordeling

De commissie METC Brabant vergadert twee keer per maand. Na de bespreking van een onderzoeksdossier wordt de indiener in principe binnen twee weken schriftelijk geïnformeerd. Dit kan in de vorm van nadere vragen of een besluit zijn.  Alle studies worden plenair besproken.
 
Nadere vragen
Als de commissie nadere vragen en/of andere opmerkingen over uw studie heeft, dan heeft u maximaal drie maanden de tijd om daarop te reageren. U kunt uw brief (ondertekend en gedateerd) met uw reactie op vragen digitaal insturen met daarbij eventueel de bijbehorende en/of gewijzigde documenten, volgens de indeling en omschrijving van het standaard onderzoeksdossier CCMO. Gewijzigde documenten dienen voorzien te zijn van een nieuwe datum en versienummer. Daarnaast ontvangen wij van gewijzigde documenten graag zowel een Clean versie als een versie met Track Changes
Wanneer de reactie op vrijdag 10 dagen voor de vergadering wordt ingediend, wordt deze automatisch meegenomen op de eerstvolgende vergadering. 
 
Het oordeel 
Bij het oordeel is een overzicht opgenomen van de meest recente versies van de documenten die besproken zijn door de METC-Brabant. 
Het positieve oordeel verliest zijn geldigheid als de inclusie van de eerste proefpersoon niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaar nadat dit besluit is genomen. Over het verloop en einde studie dient u METC Brabant op de hoogte te houden, zie hiervoor het hoofdstuk Tijdens en na het onderzoek