Startdatum

U dient METC Brabant op de hoogte te stellen van de definitieve startdatum van het onderzoek. Dit is de datum van de inclusie van de eerste proefpersoon oftewel de datum van de eerste informed consent. De start van een onderzoek moet plaatsvinden binnen twee jaar na afgifte van het positieve oordeel van METC Brabant. Hierna vervalt het oordeel tenzij een verzoek om verlenging  is voorgelegd (met bijbehorend aangepast ABR-formulier voor wat betreft de start- en einddatum).

Wij verzoeken u de definitieve startdatum door te geven per mail: info@metcbrabant.nl. METC Brabant zal vervolgens de definitieve startdatum verwerken in ToetsingOnline. 

Als een onderzoekscontract deel uitmaakt van het onderzoeksdossier, dient de METC vóór de start van het onderzoek ten minste één getekend onderzoekscontract te hebben ontvangen. Dit kan ter kennisgeving worden ingediend. Uitgangspunt is dat de getekende versie dezelfde versie is als die reeds door de METC Brabant is goedgekeurd.