Indiening aangesloten instelling

Deze pagina is alleen bestemd voor studies die worden ingediend vanuit de aangesloten instellingen. 
 
Indien onderzoek wordt ingediend door een onderzoeker vanuit het:
  • Elisabeth TweeSteden ziekenhuis
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Instituut Verbeeten
  • Tilburg University
dan dient de aanvraag voor beoordeling vergezeld te gaan van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.
Zonder toevoeging van dit formulier bij de ingediende stukken zijn wij genoodzaakt het normale toetsingsbedrag in rekening te brengen.