Over ons

De Medische Ethische ToetsingsCommissie Brabant is ontstaan per 01-01-2014 door een samensmelting van de METC Metopp en de METC St. Elisabeth Ziekenhuis. De eerder door de METC St. Elisabeth Ziekenhuis beoordeelde studies zijn overgedragen aan de METC Brabant.
 
Het bestuur van de stichting waartoe de METC Brabant behoort, wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigers van aangesloten instellingen.  Dit zijn:
  • Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Instituut Verbeeten
  • Tilburg University
De METC Brabant is een erkende onafhankelijke (autonoom functionerende) commissie die in het kader van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) voorstellen voor onderzoek toetst. Zij doet dit voor aangesloten instellingen en daarnaast ook voor bedrijven en andere instellingen die onderzoek in Nederland willen gaan uitvoeren.
 
De METC Brabant wordt ondersteund door een bureau bestaande uit:
  • Mw. drs. A. Morshuis, coördinerend ambtelijk secretaris
  • Dhr. dr. R. Janssens, wetenschappelijk ambtelijk secretaris
  • Mw. M.J.M. Ketelaars, secretaresse
  • Mw. R. Westerburgen, stafmedewerker
  • Mw. E. Savelkoul-Verschoor, stafmedewerker