G1/2 Verzekering

G1 – Verklaring proefpersonenverzekering
De verklaring proefpersonenverzekering moet inzichtelijk maken of de verrichter alle proefpersonen heeft verzekerd die in Nederland aan het betreffende onderzoek deelnemen, wie de verzekeringsnemer is en bij welke verzekeringsmaatschappij de polis is ondergebracht.  Dit is conform het gewijzigd verzekeringsbesluit, met ingang van 1 juli 2015. Dit is niet van toepassing op onderzoek dat vóór 1 juli 2015 positief is beoordeeld. Dat betekent dat voor nieuwe WMO-plichtige studies die zijn ingediend vanaf 01-07-2015 een verklaring proefpersonenverzekering moet worden ingediend. Hierbij moet een WMO-verzekeringscertificaat of een verzoek tot ontheffting proefpersonenverzekering worden bijgesloten. De verklaring proefpersonenverzekering dient overeen te komen met sectie D1 uit het ABR-formulier en de informatie uit de onderzoeksverklaring (I2).  
 
G1 – WMO-verzekeringscertificaat of Verzoek tot ontheffing proefpersonenverzekering 
Conform het geldende besluit verplichte verzekering medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dient een proefpersonenverzekering voor de deelnemers te worden afgesloten. Met ingang van 1 juli 2015 zijn de verzekerde bedragen aangepast voor onderzoek dat na  die datum wordt voorgelegd. WMO-verzekeringscertificaten dienen deze juiste verzekerde bedragen te bevatten.  
 
Het is mogelijk een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de verplichting tot afsluiting van een proefpersonenverzekering in te dienen. Dit gemotiveerde verzoek dient gedateerd en ondertekend te zijn.  
 
G2 – Bewijs dekking aansprakelijkheid

De indiener dient informatie te verstrekken ten aanzien van de aansprakelijkheid van de uitvoerder(s) of de verrichter. Actuele bewijs(zen) van dekking van aansprakelijkheid dienen te worden bijgevoegd. Ook ingeval een verzoek tot ontheffing van de verplichting tot afsluiting van een  proefpersonenverzekering is gevraagd, dient de aansprakelijkheidsdekking te zijn geregeld. Voor meer informatie ten aanzien van de aansprakelijkheid wordt verwezen naar de toelichting bij het standaard onderzoeksdossier op de CCMO website.