G1/2 Verzekering

G1 – Verklaring proefpersonenverzekering
Per 03-09-2020 is de verklaring proefpersonenverzekering door de CCMO afgeschaft. De twee onderstaande documenten volstaan daarom bij de indiening.
 
G1 – WMO-verzekeringscertificaat of Verzoek tot ontheffing proefpersonenverzekering 
Conform het geldende besluit verplichte verzekering medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dient een proefpersonenverzekering voor de deelnemers te worden afgesloten. Met ingang van 1 juli 2015 zijn de verzekerde bedragen aangepast voor onderzoek dat na  die datum wordt voorgelegd. WMO-verzekeringscertificaten dienen deze juiste verzekerde bedragen te bevatten.  
 
Het is mogelijk een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de verplichting tot afsluiting van een proefpersonenverzekering in te dienen. Dit gemotiveerde verzoek dient gedateerd en ondertekend te zijn.  
 
G2 – Bewijs dekking aansprakelijkheid
De indiener dient informatie te verstrekken ten aanzien van de aansprakelijkheid van de uitvoerder(s) of de verrichter. Actuele bewijs(zen) van dekking van aansprakelijkheid dienen te worden bijgevoegd. Ook in geval een verzoek tot ontheffing van de verplichting tot afsluiting van een  proefpersonenverzekering is gevraagd, dient de aansprakelijkheidsdekking te zijn geregeld. Voor meer informatie ten aanzien van de aansprakelijkheid wordt verwezen naar de toelichting bij het standaard onderzoeksdossier op de CCMO website.