C1 Onderzoeksprotocol

Het is van belang dat het onderzoeksprotocol gedateerd, voorzien van een actueel versienummer en getekend wordt aangeleverd. U kunt gebruik maken van het model onderzoeksprotocol, zoals door de CCMO is ontwikkeld. Ook hiervoor heeft de CCMO een toelichting beschikbaar. 

Het model onderzoeksprotocol is doorgaans bestemd voor geneesmiddelenstudies. Indien dit protocol wordt gebruikt voor niet-geneesmiddelenonderzoek, dan kan bij specifieke passages voor geneesmiddelenstudies aangegeven worden dat deze niet van toepassing zijn.