Voortgang

Één jaar na datum van het oordeel, en ieder jaar daaropvolgend, dient de METC op de hoogte te worden gebracht van de voortgang van de studie door het invullen van de voortgangsrapportage via ToetsingOnline. Deze voortgangsrapportage kunt u als pdf bestand per mail indienen bij METC Brabant, samen met een aanbiedingsbrief waarin bijzonderheden toegelicht dienen te worden.