Voortgang

Één jaar na datum van het oordeel, en ieder jaar daaropvolgend, dient de METC op de hoogte te worden gebracht van de voortgang van de studie via het 'Formulier voortgang studie versie maart 2018'. Dit kunt u per mail indienen bij METC Brabant.