Niet-WMO aanbevelingen

Bij de aanvraag voor een verklaring dat een onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO valt vindt er geen inhoudelijke toets op kwalitatieve aspecten van het voorgenomen onderzoek plaats. Gelet op de behoefte die bij indieners bestaat kunnen aanbevelingen worden gegeven waardoor het onderzoek aan waarde kan winnen. 
 
Om aanbevelingen te kunnen geven zijn de volgende documenten nodig:  
  • Een aanbiedingsbrief met het verzoek om aanbevelingen, gedateerd en getekend;
  • Een onderzoeksprotocol, gedateerd; 
  • De proefpersoneninformatie; 
  • Vragenlijsten, indien van toepassing;
  • Een ICF, indien van toepassing;
  • Een onderzoekscontract, indien van toepassing;
  • Informatie over de duur van het onderzoek en het aantal deelnemende centra.