Niet-WMO advies

Bij de aanvraag voor een verklaring dat een onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO valt vindt er geen inhoudelijke toets op kwalitatieve aspecten van het voorgenomen onderzoek plaats. Is een dergelijke toets gewenst dan kan dit door een zogenaamd 'advies' aan te vragen. 
 
Na inhoudelijke beoordeling op kwalitatieve aspecten geeft de METC een advies af, waaruit blijkt dat het onderzoek inhoudelijk is bekeken en voldoet aan kwalitatieve, ethische en juridische aspecten.
 
Voor een dergelijke beoordeling zijn de volgende documenten nodig:  
  • Een aanbiedingsbrief met het verzoek om advies, gedateerd en getekend;
  • Een onderzoeksprotocol, gedateerd; 
  • De proefpersoneninformatie; 
  • Vragenlijsten, indien van toepassing;
  • Een ICF, indien van toepassing;
  • Een onderzoekscontract, indien van toepassing;
  • Informatie over de duur van het onderzoek en het aantal deelnemende centra.