Onderzoek indienen

De te beoordelen onderzoeksdossiers dienen digitaal aangeleverd te worden per mail. Twee weken voor de vergadering dienen de stukken ingediend te zijn. Het is nodig om ruimte te reserveren voor een vergadering, voor de beoordeling van nieuwe WMO-plichtige studies.

Wij verzoeken u de documenten in te dienen als PDF-format, volgens de indeling en omschrijving van het standaard onderzoeksdossier van de CCMO, voorzien van versienummer en datum. Hierbij is een goede codering en naamgeving van uw documenten van belang. De lijst codering en voorbeelden van bestandsnamen voor digitale indiening van de CCMO is hierbij een goede richtlijn. Wij verzoeken u deze richtlijn te volgen voor een goed en snel verloop van uw indiening. 
 
Naast de uitgebreide beschrijving van het standaard onderzoeksdossier CCMO, geven de "sub-onderwerpen" onder dit hoofdstuk aanvullende tips voor een aantal documenten, waarin wordt beschreven wat de vereisten bij METC Brabant zijn bij het indienen van een dossier. Het is dus van belang om zowel de richtlijnen van de CCMO als die van METC Brabant te hanteren. 
 
Na het indienen van een nieuw onderzoeksdossier ontvangt u zo snel mogelijk een officiële ontvangstbevestiging waarin de ontvangen documenten worden vermeld en wanneer bespreking van het dossier plaatsvindt. Wij vragen u deze officiële ontvangstbevestiging na te kijken voor wat betreft de vermelding en compleetheid aangezien de documenten op deze wijze in het oordeel zullen worden opgenomen. Voor ingediende amendementen of niet-WMO plichtige studies wordt geen ontvangstbevestiging verstuurd.

Stukken die per koerier bezorgd worden, kunnen afgeleverd worden bij de Receptie Hoofdingang van het ETZ locatie Tweesteden Ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg of bij het kantoor METC Brabant gebouw Hasseltveste dr. Deelenlaan 9 5042 AD Tilburg. 

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van METC Brabant.