Niet-WMO verklaring

Om antwoord te krijgen op de vraag of het onderzoek al dan niet onder de WMO valt, kan een verzoek om een niet-WMO verklaring worden ingediend. Hierbij vindt GEEN inhoudelijke toetsing plaats, maar wordt alleen aangegeven of het onderzoek al dan niet onder de reikwijdte van de WMO valt. Dit staat ook vermeld in de disclaimer op de uiteindelijke verklaring. 

 

 

 

 

Voor het verkrijgen van een niet-WMO verklaring moet worden ingediend: 

  • Een aanbiedingsbrief met daarbij de vraag om een verklaring, waarin vermeld wordt in hoeverre proefpersonen in het onderzoek belast worden en een motivatie waarom dat niet onder de WMO zou moeten vallen. Gedateerd en ondertekend;
  • Een ingevuld aanmeldformulier (alleen van toepassing indien een onderzoek wordt ingediend vanuit de aangesloten instellingen);
  • Een protocol of onderzoeksvoorstel voorzien van datum en versienummer; 
  • Eventuele vragenlijsten en andere informatie waaruit de commissie kan opmaken wat precies de reikwijdte van het onderzoek is. 
De te beoordelen stukken dienen slechts digitaal aangeleverd te worden door ze per mail te verzenden naar info@metcbrabant.nl. Wij stellen het op prijs als de verschillende soorten stukken ook als aparte bestanden worden aangeleverd.