Reserveren

Voor beoordeling van een onderzoek conform de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen is het nodig ruimte te reserveren voor een vergadering. 
Dit kunt u doen door contact op te nemen met METC Brabant per e-mail of telefoon. 
 
Daarbij ontvangen we graag onderstaande gegevens:
 • Welke datum u wenst te reserveren, zie vergaderdata
 • Naam organisatie; 
 • Naam + contactgegevens indiener; 
 • Omschrijving / titel van het onderzoek;
 • Of het een onderzoek betreft met:
  • ​volwassenen of kinderen
  • wilsbekwame of wilsonbekwame personen 
  • een geneesmiddel (NB: Informeer in het geval van fase 1 onderzoek naar de mogelijkheden)
  • een medisch hulpmiddel (welke klasse, zie informatie hieronder)
  • een in-vitro diagnosticum
Het secretariaat van METC Brabant zal vervolgens bevestigen of het mogelijk is om voor de desbetreffende vergadering te reserveren ofwel een reservering aanbieden op een andere datum. 
 
Graag ontvangen wij uiterlijk twee weken voor de vergadering de benodigde documenten. Mocht dit niet haalbaar zijn verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. In overleg met METC Brabant kan dan besloten worden om de beoordeling op een ander moment te laten plaatsvinden.
 
Let op: met ingang van de nieuwe Europese verordening medische hulpmiddelen (MDR) op 26 mei 2021 kunnen vooralsnog studies met medische hulpmiddelen uit de volgende categorieën bij METC Brabant worden ingediend:
 • Klasse I medische hulpmiddelen;
 • Niet invasieve klasse II a en II b medische hulpmiddelen;
 • Medische hulpmiddelen die al een CE markering hebben in het kader van een post-marketing onderzoek;
 • Medische hulpmiddelen die in een restcategorie vallen (die dus niet vallen onder klasse I, invasieve en niet invasieve klasse II a, II b, klasse III, en CE gemarkeerde post-marketing).
Reserveren is  alleen nodig voor bespreking van nieuw WMO plichig onderzoek en niet voor reacties op vragen, amendementen of 
niet-WMO verklaringen/adviezen. Wanneer u deze op vrijdag 10 dagen voor de vergadering indient, worden deze in principe automatisch meegenomen op de eerstvolgende vergadering.