Reserveren

Voor beoordeling van een onderzoek conform de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen is het nodig ruimte te reserveren voor een vergadering. 
Dit kunt u doen door contact op te nemen met METC Brabant per e-mail of telefoon. 
 
Daarbij ontvangen we graag onderstaande gegevens:
 • Welke datum u wenst te reserveren, zie vergaderschema
 • Naam organisatie; 
 • Naam + contactgegevens indiener; 
 • Omschrijving / titel van het onderzoek;
 • Of het een onderzoek betreft met:
  • ​volwassenen of kinderen
  • wilsbekwame of wilsonbekwame personen 
  • een geneesmiddel (welke fase) of een medisch hulpmiddel (welke klasse).
Het secretariaat van METC Brabant zal vervolgens bevestigen of het mogelijk is om voor de desbetreffende vergadering te reserveren ofwel een reservering aanbieden op een andere datum. 
 
Graag ontvangen wij uiterlijk twee weken voor de vergadering de benodigde documenten. Mocht dit niet haalbaar zijn verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. In overleg met METC Brabant kan dan besloten worden om de beoordeling op een ander moment te laten plaatsvinden.  
 
Reserveren is  alleen nodig voor bespreking van nieuwe WMO-studies en niet voor reacties op vragen en/of amendementen of 
niet-WMO verklaringen/adviezen. Wanneer u deze op vrijdag 10 dagen voor de vergadering indient, worden deze in principe automatisch meegenomen op de eerstvolgende vergadering. Wij nemen altijd contact op mocht bespreking op de eerstvolgende vergadering niet mogelijk zijn.