Momenteel wordt deze website bijgewerkt. Hierdoor is niet alle informatie beschikbaar. De huidige informatie op de website is onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar per mail of per telefoon.

WMO-plichtig onderzoek indienen?

Neem telefonisch of per e-mail contact op voor vragen en/of de reservering van ruimte voor bespreking van nieuwe WMO-plichtige studies.

Voor de indiening is een digitaal dossier conform de CCMO-standaardindeling nodig. Aanlevering kan via een USB-stick, CD/DVD of per e-mail. De getekende aanbiedingsbrief van de eerste indiening ontvangen we wél graag op papier. (zie verder toetsingsprocedure WMO - onderzoek indienen)

Ook niet-WMO plichtig onderzoek kan aan de METC Brabant worden voorgelegd om te beoordelen in hoeverre het onderzoek onder de reikwijdte van de WMO valt. Een verklaring dat het onderzoek niet onder de reikwijdte van de WMO kan eventueel worden afgegeven. Alle documenten mogen digitaal voorgelegd worden.

Inhoudelijke toetsing nWMO-onderzoek is mogelijk door Adviescommissie Brabant (zie nWMO)

Het bureau

Mw. H.W.M. van Heertum-Mohr, ambtelijk secretaris
Mw. E.M. van Heertum LLB, medewerker
Mw. dr. E. Boelsma, ambtelijk secretaris
Mw. M.J.M. Ketelaars, secretaresse

Contactgegevens

Bezoekadres
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC te Tilburg

Koeriers:
melden bij receptie hoofdingang

Postadres
Postbus 90151
5000 LC Tilburg

Telefoon
013 5398006

E-mail
info@metcbrabant.nl