Startdatum

U dient METC Brabant op de hoogte te stellen van de definitieve startdatum van het onderzoek. Dit is de datum van de inclusie van de eerste proefpersoon. De start van een onderzoek moet plaatsvinden binnen een jaar na afgifte van het positieve oordeel van METC Brabant. Hierna vervalt het oordeel. 

Wij verzoeken u de definitieve startdatum door te geven per mail. METC Brabant zal vervolgens de definitieve startdatum verwerken in ToetsingOnline.