Voortgang

Één jaar na datum van het oordeel, en ieder jaar daaropvolgend, dient de METC op de hoogte te worden gebracht van de voortgang van de studie middels het 'Formulier voortgang studie versie maart 2018'. Dit kunt u indienen per mail bij METC Brabant. 

We willen u er attent op maken dat het 'Formulier voortgang studie versie maart 2018' studie alleen volstaat voor METC Brabant. We verwijzen u door naar de website van de CCMO, voor een volledige beschrijving betreft de voortgangrapportages.